Local coordinators of CESPASWON

Network coordinator and local CESPASWON coordinator for North Macedonia:
Prof. dr. sc. Maja Gerovska Mitev
Contact: gerovska@fzf.ukim.edu.mk
Local CESPASWON coordinator for Austria:
Prof. Mag. Dr. Hubert Höllmüller
Contact: h.hoellmueller@fh-kaernten.at
Local CESPASWON coordinator for Czech Republic:                               Prof. Šámalová Kateřina, PhDr., Ph.D.                                             Contact: katerina.samalova@ff.cuni.cz
Local CESPASWON coordinator for Slovenia:                                         Prof. Dr. Sc. Vesna Leskošek                                                        Contact: vesna.leskosek@fsd.uni-lj.si
Local CESPASWON coordinator for Serbia:                                           Prof. Dr. Sc. Natalija Perišić                                                         Contact: natalija.perisic@fpn.bg.ac.rs                              
Local CESPASWON coordinator for Croatia:                                           Assoc. Prof. Dr. Sc. Jelena Matančević                                             Contact: jelena.matancevic@pravo.hr                                                                         
Local CESPASWON coordinator for Federation of Bosnia and Herzegovina:                                           Prof. Dr. Sc. Sanela Bašić                                                            Contact: sanela.basic@fpn.unsa.ba                                                                        
Local CESPASWON coordinator for Republika Srpska:                                           Assist. Prof. Dr. Sc. Andrea Rakanović Radonjić                                   Contact: andrea.rakanovic-radonjic@fpn.unibl.org                                                                    
Local CESPASWON coordinator for Hungary:                                           Assoc. Prof. Dr. Sc. Sziklai István                                                    Contact: sziklai.istvan@tatk.elte.hu                                              
%d bloggers like this: